28.11.2013

400 työtuntia palvelukonseptisi kehittämiseen = Design & Development 2014Asiakasnäkökulmia, palvelutestausta, ideointia, prototypointia, konseptointia... Design & Development tulee taas! Lappilaisten yritysten palveluita kehitetään ja muotoillaan kevättalvella 2014 Design & Development -projekteissa. Case-yrityksiä etsitään nyt!

Design & Development 2014 -paketti on suunnattu lappilaisille yrityksille, toimialalla ei ole väliä. Emme katso yrityksille kertyneisiin kilometreihin – mukaan valittavat yritykset voivat siis olla konkareita tai vasta toimintaansa aloittelevia. Oleellista on yrityksen halu kehittää tarjoamiaan palveluita tai tuote–palvelu -kokonaisuuksia. Design & Development -projekti voi rakentua myös yrityksen kiinnostukseen luoda kokonaan uusia palveluperustaisia tuotteita.

Projektiluontoisesti toteutettava Design & Development -kokonaisuus sisältää asiakaskokemuksen kartoitusta ja palvelutestausta. Näistä saatujen tulosten pohjalta palveluita kehitetään ja muotoillaan yhdessä yrityksen kanssa. Lopputuloksena yritys saa palvelukonseptin ja uusia näkemyksiä liiketoimintansa kehittämiseen. 

WDC2012 Helsinki–Rovaniemi -hanke tarjoaa Design & Development 2014 -paketin hintaan 800€ (+alv. 24%). Hae mukaan 5.12.2013 mennessä.


SISÄLTÖ

Tutkimus- ja testausosio 21.1.2014 –

Yritykset esittäytyvät aloitustyöpajassa. Ennen varsinaista kehitysvaihetta toimeksiantoon perehdytään huolella. Yrityksestä riippuen voidaan esimerkiksi kartoittaa potentiaalisia käyttäjiä, heidän tarpeitaan, testata olemassa olevaa palvelua tai tuotetta.

Uusia ideoita ja luovaa työtä 30.1.2014 –

Ideointi lähtee liikkeelle tutkimus- ja testitulosten pohjalta. Tässä vaiheessa pyritään luomaan mahdollisimman paljon erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja toimeksiantoon. Osio käynnistyy tiimin ja yrittäjän yhteisellä ideointi- ja prototypointityöpajalla. Vaihtoehdoista edetään kohti valmista konseptia – ideoista karsitaan kehityskelpoisimmat ja niistä hiotaan toteutuskelpoinen konsepti.

Lopputulosten esittely 20.2.2014

Tiimit esittävät lopulliset tuloksensa.


PROJEKTITIIMI

Monialainen tiimi koostuu neljästä tai viidestä Lapin yliopiston Design Management -kokonaisuuden
opiskelijasta. Design Managementissa muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää tarkastellaan liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Jokaisella tiimillä on käytettävissään WDC2012 Helsinki–Rovaniemi -hankkeen tutkimusapulainen, joka "sparraa" tiimiä ja auttaa käytännön järjestelyssä. Tiimien työskentelyä ohjaa Lapin yliopiston teollisen muotoilun vt. professori Jonna Häkkilä.


AIKATAULU
 • Ilmoittaudu mukaan 5.12.2014 mennessä
 • Toimeksianto ja tutkimus- tai testauskohteen määrittely 21.1.2014 mennessä
 • Tiimi työskentelee tehtävänannon parissa 21.1.–19.2.2014
 • Konseptin esittely ja luovutus yritykselle 20.2.2014

MITÄ YRITYKSELTÄ ODOTETAAN
 • Kiinnostusta kehittää omia palveluitaan tai tuote–palvelu -kokonaisuuksiaan
 • Osallistumista yhteiseen aloituspalaveriin (21.1.2014 )
 • Osallistumista yhteiseen ideointi- ja prototypointityöpajaan (31.1.2014)
 • Paikallaoloa, kun työt on tehty ja valmis palvelukonsepti esitellään (20.2.2014)
 • Design & Development Workshopin hinta 800€ (+alv. 24%)

MITÄ YRITYS SAA
 • Palvelukonseptin ja uusia näkemyksiä liiketoimintansa kehittämiseen
 • Kaikki oikeudet konseptin käyttämiseen ja muokkaamiseen
 • Tutkimuksen ja testauksen tulokset
 • n. 400 henkilötyötuntia. Tuntimäärä koostuu tiimin opiskelijoiden työskentelystä, asiantuntijan ohjauksesta ja tutkimusapulaisen työstä
 • Näkyvyyttä Arctic Design viikolla

LISÄTIEDOT JA ILMOTTAUTUMISET

Tuija Jerndahl, koordinaattori
WDC2012 Helsinki–Rovaniemi
Lapin Yliopisto, Taiteiden tiedekunta
+358 (0)40 484 4421
tuija.jerndahl(at)ulapland.fi

Jenni Marttila, tutkimusapulainen
WDC2012 Helsinki–Rovaniemi
Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta
+358 (0)50 490 5687
jemartti(at)ulapland.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti