Info

 

Arktisuus asettaa kiinnostavia haasteita muotoilulle asumisen, rakentamisen, liikkumisen, hyvinvoinnin sekä matkailun näkökulmista. Näihin haasteisiin vastaavat Rovaniemellä toimivat yli kolme sataa luovien alojen yritystä sekä Lapin yliopiston Arktinen keskus ja taiteiden tiedekunta, joka kouluttaa yli kolmanneksen kaikista Suomessa valmistuvista taiteen maistereista.


Helsinki oli maailman muotoilupääkaupunki vuonna 2012. Rovaniemi osallistui yhteistyökaupunkina World Design Capital Helsinki 2012 -vuoteen tuoden siihen arktisen muotoilun näkökulman, jossa yhdistyvät arktisten olosuhteiden vaatimukset, alan huippututkimus ja koulutus, luovien alojen yritysten osaaminen sekä pohjoinen kulttuuri. Muotoiluvuoden päätyttyäkin WDC2012 Helsinki–Rovaniemi -hanke innosti yrityksiä käyttämään muotoilupalveluja, kehitti yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja nosti esille arktista muotoiluosaamista.

Tutustu hankkeen "minijulkaisuun"The arctic climate poses some intriguing challenges for design from the viewpoints of housing, construction, travel, wellbeing and tourism. Over three hundred creative industry enterprises operating in Rovaniemi take on this challenge, as well as the Arctic Centre and Faculty of Art and Design at the University of Lapland that educate over one third of all Finnish students graduating with a Master´s Degree in Art.

Helsinki was the World Design Capital in 2012. Rovaniemi participated as a partner in the World Design Capital Helsinki 2012 by bringing the Arctic Design perspective, combining the demands of arctic conditions, top reseacrh and training in the field, expertise of creative industries, and northern culture. WDC2012 Helsinki-Rovaniemi project continued to encourage enterprises to use design also after the WDC Helsinki 2012 -year. The aim of the project was to develop co-operation between companies and University of Lapland and showcase arctic design.