Visiofoorumi

Visioita Rovaniemen tulevaisuudesta, olkaa hyvä!


Alla olevasta linkistä kaikki halukkaat voivat ladata Rovaniemen Visiofoorumin keräämät noin 200 visiota Rovaniemen tulevaisuudesta.

Joukossa on tulevaisuuskuvia niin ympäristöön, talouteen, kulttuuriin, harrastuksiin kuin talouteen ja liikenteeseen liittyen. Kaupunkilaisten ideoita ja visioita ei ole Visiofoorumin toimesta lähdetty analysoimaan tai kehittämään eteenpäin, sitä saavat kaikki visioista kiinnostuneet tehdä!

Osa visioista on hyvinkin käytäntöön liittyviä, kuten toivomukset puistojen ja viheralueiden Rovaniemestä. Osassa oli enemmän tulkinnan varaa, kuten monien nuorten toiveissa saada lisää kauppakeskuksia Rovaniemelle. Onko tämän toive tulkittavissa nuorille avoimen, julkisen kaupunkitilan puutteeksi vai viestiikö se ”kaukokaipuusta” suuriin kaupunkeihin?

Mikä voisi olla muotoilun rooli osana kaupungin tulevaisuuden muovaamista? Muotoilu on periaatteiltaan käyttäjälähtöistä, luovaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Muotoilijoiden toimenkuva laajenee koko ajan pelkistä tuotesuunnittelijoista palvelumuotoilijoiksi, konseptoijiksi ja katalysaattoreiksi. Muotoilua hyödynnetään mitä erilaisimmissa, monialaisissa tiimeissä lukuisilla eri toimialoilla, kuten palveluiden kehittäminen, tuotannon suunnittelu, yritysten kehittäminen, koulutus jne.

Yksi visiofoorumin saamista visioista on ”Sukupolvirajat ylittävää toimintaa. Esim. avoin päiväkoti/päiväkodit & vanhustenhoidon kohtaaminen”. Esimerkiksi tätä ideaa voisi muotoilija yhdessä sosiaalipalvelukeskuksen sekä vanhuspalveluiden ja lasten päivähoitopalveluiden kanssa kehittää. Palvelumuotoilun keinoin on mahdollista rakentaa palveluja ja suunnitella ympäristöjä, joissa vanhukset ja lapset voivat kohtadata. Ideoita voisi ottaa vaikka päiväkotimummo ja -vaaritoiminnasta tai yhteisistä taidetyöpajoista. Ja mikä estäisi sijoittamista samoihin tiloihin ikäihmisten päivätoiminnan kanssa?

Lataa Visiofoorumikooste pdf tästä.